استقلال تهران به مدت ۳ سال مجید پوش شد

استقلال تهران به مدت ۳ سال مجید پوش شد

طی توافقات صورت گرفته میان مدیران استقلال تهران و دکتر ساعدی فر مدیریت تولیدی مجید آبی پوشان پایتخت به مدت ۳ سال با البسه مجید به میدان خواهند رفت .

درباره نویسنده